กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัขรวิทยา

พร้อมรับ ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อองค์ความรู้ เรื่องประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์

ตรวจผลสอนธรรมศีกษา ประจำปี 2555 ที่นี่
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ จ. เพชรบูรณ์ ที่นี่

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การแข่งขัน อาเซียน โดย สพม.41

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร่วมกับ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

ผลการแข่งขันวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
และวันภาษาไทย
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ ห้องสังคม 8 โรงเรียนวัชรวิทยาวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นำเสนอผลงานกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้นำผลงานนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
เนื่องในโอกาส ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เดินทางมาประชุม ครม.สัญจร
ในวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพช (ริมปิง)

ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา 3/2556

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556
และเลี้ยงขอบคุณคณะครูที่ร่วมจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน
ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ ห้อง ส 8 เวลา 11.40 น.-12.40 น.

 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดีทัศน์ ประมวลกิจกรรมค่ายอาเซียน ปี 2556

ขอขอบคุณ ชมรม ด.เด็กสร้างภาพที่ตัดต่อ วีดีทัศน์กิจกรรมครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอาเซียน ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ร่วมมือกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ บริเวณโรงเรียนวัชรวิทยา

โดยมี นายวิริยะ พลับผล เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

นางสาวสโรชา  มูลน้อย
ได้รับการคัดเลือก และยกย่องว่ามีความประพฤติดี
ประจำปี 2556
โดย พุทธสมาคมประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ณ หอประชุมวัดสามพญา กรุงเทพฯ

รับเกียรติบัตรจาก
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรีโดยมีครูนิสรา วงษ์บุญมาก
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นำเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ประมวลภาพกิจกรรม